Over kleuteren met Kunst

Kinderen, vanaf 40 maanden,  kunnen leren om zonder te smeren eten. Op dezelfde manier leer ik hen om met beeldend materiaal om te gaan. Dit maakt hen vrij om op hun eigen tijd op onderzoek uit te gaan en hun motorische en creatieve vaardigheden te ontdekken.

Als een peuter ontdekt dat het kan lopen en er zijn geen omstandigheden om dat tegen te gaan, dan zal het kind zelfstandig leren om te lopen…rennen, huppelen en dansen.

Als een peuter ontdekt dat het beelden kan maken en er zijn geen omstandigheden om dat tegen te gaan, dan worden motorische vaardigheden ontwikkeld, dan wordt het beeld neergezet.

  • leer heel jonge kinderen omgaan met beeldend materiaal. (kleuren mengen)
  • Leer jongen kinderen knippen.
  • Knippen van vormen. (rechthoek, vierkant, cirkel of twee driehoeken)

Hebben kleuters begeleiding nodig? Ja! Jij hebt de armen om het kind op te vangen. Jij bepaalt waar het loopt. Dat is met beeldende ontwikkeling niet anders. Jij geeft het de ruimte om te experimenteren. Jij bepaalt waar en hoe het mag tekenen, verven, knoeien met water en zand.

Voorbereidend lezen en rekenen.

Een beeld is op veel manieren te interpreteren. Een klein kind kan niet anders, het is pappa of opa, een huis of een vogel.

Wij leren het kind dat  er een verschil bestaat tussen deze vrije associatie (kunst) en de manier waarop onze samenleving(cultuur) gebruik maakt van tekens als symbolen.

  • Leer het verschil tussen een beeld (kunst) en een symbool. Een cirkel kan een kop, een klok of een boos mannetje voorstellen.
  • Binnen de cultuur van taal kan een cirkel alleen een klank symboliseren.
  • Binnen de cultuur van rekenen heet het een nul. Een wereld van verschil voor zo’n cirkeltje.

Voorbereidend beeldend onderwijs is een belangrijke link in de vertaalslag van beeldend denken naar cognitief lees- en rekenonderwijs.
Deze manier van werken is toegepast in kleuterklassen, crèches, individueel met (groot)ouders en in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Als beeldend kunstenaar heb ik deze methode ontwikkeld om jonge kinderen te leren knippen, plakken en verven. Meisjes vanaf ca 30 maanden jongens vaak wat later, 3 jaar) De methode maakt gebruik van duurzame materialen (oude kranten), is creatief en inspireert tot samenwerken: kinderen met elkaar en tussen volwassenen, groot-ouders, crèche leidsters, docenten en kinderen.

Ik wil deze methode graag structureel te implementeren in een onderwijssituatie.

Vriendelijke groet,

Ted Eggink

E:tedeggink@gmail.com

T: 0645458785