Knippen

 

Pim wil een oranje zon knippen…

Een leerling leert dat alle vormen, hoe grillig ook, altijd weer terug te voeren zijn tot geometrische basisvormen: de rechthoek en het vierkant.
Het helpt, om ruimtelijk te denken.

Knip uit een werkvel alleen rechthoeken en vierkanten.
Dan blijft het werkmateriaal aantrekkelijk om te gebruiken.

Denk na voor je gaat knippen!

Bepaal eerst welke vorm, welk formaat van welke kleur je nodig hebt.
Dan knip je een vierkant of een rechthoek van de zijkant van het vel.
De rest leg je terug!

Teken de vorm die je wilt maken op de achterkant van het gekleurde vel (waar de letters staan).
Knip die vorm uit!
De rest gooi je in je afvalbakje.

Over het recept. Knippen, geometrische vormen maken

Wat kan je met geometrische vormen doen?

Ik heb er een bootje en een huis van gemaakt, maar je kan er ook dieren en mensen van maken, een groot feest met veel vlaggetjes etc.

Van een vierkant kan je een cirkel maken door de puntjes van een vierkant af te knippen.

Een ovaal ontstaat door een rechthoek van zijn puntjes te ontdoen.